T: +30 2311 261527

T: +30 2311 261527

T: +30 2311 261527

Περιοδικός Έλεγχος Ανελκυστήρων

Ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων απευθύνεται σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε χρήση.

Ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων απευθύνεται σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε χρήση. Οι ανελκυστήρες αυτοί είτε:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ2604/Β/2008 “Οι έλεγχοι και οι δοκιμές πραγματοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσης. Περιλαμβάνουν όλες τις δοκιμές και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα, όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρόνο εγκατάστασης τους”.

Ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, από ένα έως 6 έτη, ανάλογα με τις στάσεις και τη χρήση του κτιρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

Το δικαίωμα διενέργειας του περιοδικού ελέγχου και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας έχουν μόνον διαπιστευμένοι φορείς από αρμόδιο κρατικό όργανο (ΕΣΥΔ) και αναγνωρισμένοι από το κράτος που δραστηριοποιούνται.

Οι διαπιστευμένοι φορείς πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένους επιθεωρητές μηχανικούς οι οποίοι αξιολογούν τα επίπεδα ασφαλείας των ανελκυστήρων με την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων/δοκιμών. Οι επιθεωρητές συντάσσουν ειδικές εκθέσεις όπου εμφαίνονται τα ευρήματα των επιθεωρήσεων και προχωρούν στην έκδοση των πιστοποιητικών καταλληλότητας στην περίπτωση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. Ή ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο για την απαίτηση εργασιών αποκατάστασης, επισκευής ή προσθήκης νέου εξοπλισμού στην περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται με την παρουσία του συντηρητή του ανελκυστήρα, ο οποίος συνδράμει τεχνικά (τεχνογνωσία και τεχνικά μέσα) τόσο για την πληρέστερη διενέργεια των ελέγχων/δοκιμών όσο και για την αποκατάσταση ενδεχόμενων αποκλίσεων.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Ο ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει αίτηση με την οποία αναθέτει στην EVIO CONTROL την επιθεώρηση της εγκατάστασης ανελκυστήρα.
Έπειτα, σε συνεννόηση με τον συντηρητή του ανελκυστήρα πραγματοποιείται προκαθορισμένο ραντεβού έτσι ώστε να διενεργηθεί η επιθεώρηση του ανελκυστήρα.
Εφ’όσον η εγκατάσταση πληρεί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας εκδίδεται πιστοποιητικό καταλληλότητας.
Εάν υπάρξουν αποκλίσεις από την νομοθεσία εκδίδεται έκθεση με την οποία ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τις επιπλέον εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
</