T: +30 2311 261527

T: +30 2311 261527

T: +30 2311 261527

Ανελκυστήρες πυροσβεστών – Fireman’s Lifts

Τον Μάιο του 2018 εκδόθηκε νέο Προεδρικό διάταγμα, "Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων". Στο Προεδρικό διάταγμα, περιγράφονται οι απαιτήσεις για την εγκατάσταση ανελκυστήρων πυροσβεστών (Fireman'sLifts) Υπάρχουν απαιτήσεις που ορίζονται από το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 41/2018)  για τα κτίρια, καθώς και απαιτήσεις που ορίζονται από το Πρότυπο ΕΝ81-72. Οι απαιτήσεις για τους ανελκυστήρες πυροσβεστών περιγράφονται στο πρότυπο ΕΝ 81-72 : Ανελκυστήρες πυροσβεστών. Η Q-CERT είναι διαπιστευμένη για ελέγχους σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν ανελκυστήρες πυροσβεστών.

Κλιμακοστάσια και Ανελκυστήρες Πυροσβεστών. (Άρθρο 5.7. του Π.Δ. 41/2018)

Σε κτίρια μεγάλου ύψους, όπως καθορίζεται στον Πίνακα 6, σε κτίρια με υπόγειους χώρους μεγάλης έκτασης ή μεγάλης διαφοράς στάθμης δαπέδου από το έδαφος, καθώς και όπου απαιτείται από την ειδική χρήση του κτιρίου, επιβάλλεται η κατασκευή ειδικών κλιμακοστάσιων ή ανελκυστήρων για την πρόσβαση των πυροσβεστών. (Πίνακας 6)

Τα κλιμακοστάσια του κτιρίου μπορούν να θεωρηθούν και ως κλιμακοστάσια πυροσβεστών, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Ανελκυστήρες πυροσβεστών(Παράγραφος  5.7.2 του Π.Δ. 41/2018)

Σε κτίρια υψηλότερα των 28 μ., καθώς και όπου από τις ειδικές διατάξεις απαιτείται, πρέπει να εγκαθίσταται ανελκυστήρας για χρήση από τους πυροσβέστες σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο ανελκυστήρας αυτός θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο πρότυπο

ΕΝ 81 – 72-Ανελκυστήρες πυροσβεστών.

Σύμφωνα με το πρότυπο τα παρακάτω χαρακτηριστικά αποτελούν προϋποθέσεις, που πρέπει να εξασφαλίζονται από τον σχεδιασμό των κτιρίων προκειμένου ένας ανελκυστήρας να συμπεριληφθεί στην κατηγορία των ανελκυστήρων πυροσβεστών:

  • Η είσοδος στον ανελκυστήρα πυροσβεστών σε κάθε όροφο πραγματοποιείται μέσω πυροπροστατευόμενου προθαλάμου.
  • Οι ανελκυστήρες πυροσβεστών δεν αποτελούν οδεύσεις διαφυγής, όπως τα κλιμακοστάσια.
  • Η παροχή ισχύος κίνησης και φωτισμού του ανελκυστήρα πρέπει να εξασφαλίζεται τόσο από κύρια όσο και από εφεδρική πηγή ενέργειας η οποία πρέπει να βρίσκεται εντός πυροπροστατευόμενου χώρου.
  • Ο ανελκυστήρας πυροσβεστών πρέπει να εξυπηρετεί όλους τους ορόφους του κτιρίου.
  • Στο αναφερθέν πρότυπο ΕΝ 81 καθορίζονται οι ελάχιστες διαστάσεις και το ελάχιστο ονομαστικό φορτίο του θαλάμου του ανελκυστήρα.

Ο ανελκυστήρας πυροσβεστών μπορεί να χρησιμοποιείται ως ανελκυστήρας προσώπων σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου. Απαγορεύεται η χρήση του για τη μεταφορά απορριμμάτων και γενικά αντικειμένων, έτσι ώστε να αποκλεισθεί η πιθανότητα φραγμού της εισόδου του σε οποιονδήποτε όροφο.

Στον πίνακα 6 που ακολουθεί αποτυπώνονται επιπλέον των ανωτέρω γενικών απαιτήσεων κατασκευής κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα Πυροσβεστών, που ισχύουν για όλες τις χρήσεις κτιρίων, πρόσθετες απαιτήσεις εγκατάστασής τους ανά κατηγορία χρήσης κτιρίου, για αποκλειστική χρήση από τους πυροσβέστες.

Απαιτήσεις για ανελκυστήρες(Παράγραφος  6.6.5. του Π.Δ. 41/2018)

Το περίβλημα των φρεατίων των ανελκυστήρων πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών, εκτός εάν αυτοί περιέχονται σε ένα πυροπροστατευμένο κλιμακοστάσιο. Στην κορυφή του φρεατίου πρέπει να προβλέπεται άνοιγμα απαγωγής καπνού εμβαδού τουλάχιστον 0,10 τ.μ.

Απαιτούμενες ενέργειες (Παράγραφος  του Π.Δ. 41/2018)

Ειδική σήμανση στους χώρους των ανελκυστήρων κτιρίων επαγγελματικών δραστηριοτήτων για τη μη χρήση τους σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

 

 

Βασικές απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ81-72:

  • Ελάχιστο ωφέλιμο